Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki

Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 342

2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 342):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Kajetan Mazurek 900-1100        
lek. med. Elżbieta Buczek 1130-1330        
lek. med. Iwona Łyp   900-1100      
dr n. med. Ewa Wierzchowska-Cioch   1130-1330      
lek. med. Michał Feja     900-1100    
lek. med. Beata Szajnoga     1200-1400    
dr n. med. Małgorzata Bulak-Mazurek       900-1100  
lek. med. Lech Jan Zając       1130-1330  
lek. med. Magdalena Piwowarska         900-1100
lek. med. Waldemar Frąk         1130-1330


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności