Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Laryngologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 31


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 31):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Barbara Wróblewska - Boniek 1130-1400     1130-1400  
lek. med. Tomasz Zawiślak   1130-1330 1130-1330    
dr n.med. Krzysztof Polberg 1435-1600     1435-1600  
dr n.med. Jerzy Zawiślak     1400-1500
konsultacje
   
lek. med. Barbara Wróblewska - Boniek

lub

lek. med. Tomasz Zawiślak
        1000-1400

piel. specjalista Wioletta Gęborys - czas pracy: w godzinach pracy poradni

Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności