Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
08.02.2023
30.01.2023
Dostawa wędlin

DZP.3320.7.23

trwa
09.02.2023
27.01.2023
trwa
03.02.2023
25.01.2023
trwa
22.12.2022
07.12.2022
rozstrzygnięte
17.01.2023
03.01.2023
30.11.2022
rozstrzygnięte
27.01.2023
09.12.2022
28.11.2022
rozstrzygnięte
27.01.2023
25.01.2023
25.11.2022
trwa
30.12.2022
25.11.2022
trwa

Polityka prywatności