Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ePLATFORMA
 

Witamy na PLATFORMIE MARKETPLANET E-ZAMWIAJĄCY
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 

Z uwagi na obowiązek ustawowy elektronizacji zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożyliśmy Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, iż postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są na Platformie zakupowej Zamawiającego Marketplanet e-Zamawiajacy.

Wejście na platformę poprzez link: 

https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl


W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

 

 

Polityka prywatności