Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
02.04.2021
05.03.2021
trwa
15.03.2021
03.03.2021
trwa
10.03.2021
02.03.2021
trwa
10.03.2021
02.03.2021
trwa
09.03.2021
01.03.2021
Dostawa nabiału i jaj

DZP.3320.8.21

trwa
02.03.2021
24.02.2021
trwa
29.03.2021
24.02.2021
trwa
03.03.2021
29.01.2021
trwa
05.02.2021
05.01.2021
Dostawa jednorazowych zestawów chirurgicznych, bielizny oraz ubrań operacyjnych

DZP.3320.86.20 Zamawiający informuje, że ogłoszenie o numerze 2021/S 002-002455 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte.

unieważnione
12.01.2021
31.12.2020
rozstrzygnięte
05.01.2021
21.12.2020
rozstrzygnięte
04.03.2021
18.01.2021
15.12.2020
trwa

Polityka prywatności