Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia aktualne

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
02.10.2023
22.09.2023
trwa
17.10.2023
20.09.2023
trwa
05.09.2023
28.08.2023
rozstrzygnięte
11.09.2023
07.09.2023
28.08.2023
rozstrzygnięte
15.09.2023
21.09.2023
21.08.2023
trwa
08.09.2023
13.08.2023
trwa
08.09.2023
11.08.2023
trwa
25.08.2023
09.08.2023
rozstrzygnięte
22.09.2023
23.08.2023
09.08.2023
Dostawa defibrylatorów

DZP.3320.74.23

rozstrzygnięte
29.08.2023
16.08.2023
04.08.2023
Dostawa pieczywa

DZP 3320.61.23

trwa
16.08.2023
04.08.2023
rozstrzygnięte
06.09.2023

Polityka prywatności