Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Opieka nocna i świąteczna

Od dnia 01.03.2011 r. nasz Szpital udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia udzielane są od:

  • poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego
  • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Pacjenci mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu (84) 677-33-46 i (84) 677-33-47.
Świadczenia udzielane są na parterze w budynku przychodni (Wejście główne do Szpitala).

Polityka prywatności