Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Fundacja SPSW w Zamościu

Fundacja Szpitala

Fundacja Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
www.fundacja.szpital.zam.pl, fundacja@szpital.zam.pl

Numer konta Fundacji: Bank PEKAO SA I/O Zamość
31 12 40 28 16 1111 0000 4015 3557

 

Zbiórka środków finansowych dla Szpitala z przeznaczeniem dla skutecznego leczenia i rehabilitacji ŻOŁNIERZA armii ukraińskiej
YURII POPOVYCHA

Polityka prywatności