Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykaz telefonów

Odział Telefon

UWAGA !
Informujemy o uruchomieniu dwóch nowych numerów
w rejestracji ogólnej:

84 539 90 96  i  84 539 90 97
Dotychczasowe numery uległy wygaśnięciu.

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - Rejestracja:

 

 

 


84 539 90 96
84 539 90 97

Oddział Okulistyczny - Sekretariat: 84 677 37 00
Oddział Neurologiczny - Sekretariat: 84 677 36 90
Oddział Urologiczny - Sekretariat: 84 677 34 80
Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Wewnętrznych - Sekretariat:
84 677 36 00
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - Sekretariat: 84 677 36 30
Oddział Neurochirurgii - Sekretariat: 84 677 35 80
Oddział Laryngologiczny - Sekretariat: 84 677 37 20
Oddział Chirurgii Naczyniowej - Sekretariat: 84 677 35 80
Oddział Onkologii Klinicznej - Sekretariat: 84 677 35 70
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - Sekretariat: 84 677 35 30
Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży - Sekretariat: 84 677 34 70
Oddział Kardiologiczny - Sekretariat: 84 677 34 30
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Sekretariat: 84 677 38 80
Oddział Kardiochirurgii - Sekretariat: 84 677 34 24
Oddział Neonatologii - Sekretariat: 84 677 33 75
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Rejestracja: 84 677 31 35
Oddział Rehabilitacji - Sekretariat: 84 677 30 60
Stacja Dializ - Sekretariat: 84 677 31 20
Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna - Rejestracja: 84 677 33 99
Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna- Poradnia Kardiologii Dziecięcej: 84 677 32 18
Gabinet Lekarza - POZ: 84 677 32 30
84 677 32 96
84 677 32 68
Zakład Radiologii - Rejestracja: 84 677 38 20
Zakład Radiologii - Rejestracja Mammograficzna 84 677 38 16
Laboratorium analityczne - Rejestracja: 84 677 37 82
Zakład Endoskopii: 84 677 37 51
Zakład Rehabilitacji - Rejestracja: 84 677 38 22
Poradnia Onkologiczna

84 535 98 15
84 535 98 16

Poradnia Ginekologiczna 84 677 32 17
Poradnia Okulistyczna 84 677 32 38
Poradnia Neonatologiczna 84 677 33 75
Poradnia Chirurgi Naczyniowej i Kardiochirurgicznej 84 677 32 33

Polityka prywatności