Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykaz telefonów

Oddział Telefon


84 539 90 96  i  84 539 90 97
 

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - Rejestracja

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna - Rejestracja

Zakład Radiologii - Rejestracja

Poradnia Medycyny Pracy - Rejestracja

 

 

 

Poradnie Onkologiczne - Rejestracja:

84 535 98 15
84 535 98 16

Gabinet Lekarza - POZ: 84 677 32 30
84 677 32 96
84 677 32 68
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 84 677 33 46
84 677 33 47
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
(rejestracja telefoniczna w godzinach 1000-1400)
84 677 33 11
Porady Dietetyczne - Rejestracja: 84 677 32 87
Poradnia Ginekologiczna - Położne: 84 677 32 17
Poradnia Medycyny Pracy: 84 677 32 48
Poradnia Neonatologiczna - Rejestracja: 84 677 32 32
Poradnia Ortoptyczna - Rejestracja: 84 677 32 41
Zakład Endoskopii - Sekretariat: 84 677 37 51
Zakład Radiologii - Rejestracja Mammograficzna: 84 677 38 16
Zakład Rehabilitacji - Rejestracja: 84 677 38 22
Laboratorium Analityczne - Rejestracja: 84 677 37 82
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Sekretariat: 84 677 38 80
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - Sekretariat: 84 677 35 30
Oddział Chirurgii Naczyniowej - Sekretariat: 84 677 35 80
Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych - Sekretariat: 84 677 36 30
Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży - Sekretariat: 84 677 34 70
Oddział Kardiochirurgii - Sekretariat: 84 677 34 29
Oddział Kardiologiczny - Sekretariat: 84 677 34 30
Oddział Laryngologiczny - Sekretariat: 84 677 37 20
Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Wewnętrznych - Sekretariat:
84 677 36 00
Oddział Neonatologii - Sekretariat: 84 677 33 75
Oddział Neurochirurgii - Sekretariat: 84 677 35 80
Oddział Neurologiczny - Sekretariat: 84 677 36 90
Oddział Okulistyczny - Sekretariat: 84 677 37 00
Oddział Onkologii Klinicznej - Sekretariat: 84 677 35 70
Oddział Pediatryczny - Sekretariat: 84 677 36 56
Oddział Rehabilitacji - Sekretariat: 84 677 30 60
Oddział Urologiczny - Sekretariat: 84 677 34 80
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Rejestracja: 84 677 31 35
Stacja Dializ - Sekretariat: 84 677 31 20

Polityka prywatności