Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Galeria

Ambulatorium Opieki Specjalistycznej

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Zakład Rehabilitacji

Modernizacja Zakładu Rehabilitacji.

Oddział Urologiczny

W skład personelu lekarskiego wchodzi 7 lekarzy specjalistów. Na Oddziale zatrudnionych jest 17 pielęgniarek, w tym 1 magister pielęgniarstwa. Obsługę Oddziału stanowi sekretarka medyczna, referent gospodarczy, 3 sanitariuszy i 3 salowe.  

Laboratorium Analityczne

Laboratorium przygotowane jest do świadczenia usług zarówno z zakresu podstawowych badań analitycznych jak i wysoko specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży

Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży

Widok Szpitala

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Polityka prywatności