Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ambulatorium Opieki Specjalistycznej

Zdjęcia z realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu" zakończonego w dniu 30.04.2021r.

Powrót do listy

Polityka prywatności