Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rehabilitacja

Kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej jest dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Kierownikiem d/s Fizjoterapii Oddziału i Zakładu Rehabilitacji jest mgr Andrzej Molas.

Zakład Rehabilitacji rozpoczął ambulatoryjne przyjmowanie pacjentów w maju 1996 r. Zakład liczący ponad 700m2 powierzchni użytkowej dysponuje pracowniami do:

 • kinazyterapii (leczenie ruchem), 
 • fizykoterapii, 
 • hydroterapii, 
 • inhalacji, 
 • masażu, 
 • zabiegów parafinowych. 

Pracownie te wyposażone są w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, co pozwala na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej. Należy przy tej okazji wspomnieć, że tego typu placówka, z tak znakomicie wyposażoną bazą jest unikatową w skali regionu i nie tylko. 

Ćwiczenia prowadzone są na sali ćwiczeń ze stanowiskami do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL, urządzeniami do ćwiczeń oporowych z możliwością pomiaru momentów sił mięśniowych, nowoczesnymi cykloergometrami do prowadzenia specjalistycznych treningów interwałowych, bieżnią ruchomą z balanserem do nauki chodu w niedowładach kończyn i po amputacjach, różnego typu atlasy treningowe, elektryczne cykloergonometry do ćwiczeń dla pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Prowadzone są również ćwiczenia w formie zespołowej tj. zajęcia korekcyjne, ćwiczenia w bólach krzyża. 

Należy również wspomnieć o pracowni fizykoterapii, która wyposażona w nowoczesną aparaturę zapewnia doskonałą jakość wykonywanych zabiegów w zakresie: 

 • światłolecznictwa (promieniowanie podczerwone, świetlne i ultrafioletowe, laseroterapia), 
 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonofereza, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy inferencyjne, Trauberta, TENS), 
 • fonoterapii (ultradźwięki, fonofereza), 
 • pola magnetycznego małej częstotliwości (PMNCZ), 
 • pola magnetycznego wielkiej częstotliowści (diatermia krótkofalowa, mikrofala, terapuls). 

Kolejnym elementem świadczącym o nowoczesności placówki jest hydroterapia. Tutaj możemy się pochwalić:

 • nowoczesną wanną do masażu podwodnego, 
 • urządzeniami do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, 
 • wanną do kąpieli galwanicznych, perełkowych, 
 • urządzeniem do kąpieli zmiennostrumieniowych. 

Zakład dysponuje również nowoczesnymi inhalatorami na sprężone powietrze oraz ultradźwiękowymi dla pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych. Jedyna w Zamościu kuchnia parafinowa służy także naszym pacjentom. 
Z pomieszczeń zakładu korzysta również „Szkoła Rodzenia”. Z chwilą uruchomienia w 1998 r. Oddziału Rehabilitacji zakład stał się jego integralną częścią. 

W maju 2005 r. w zakładzie został utworzony Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego „Ortopex”. Pełny asortyment sprzętu rehabilitacyjnego oraz możliwość uzyskania fachowej porady na miejscu sprawia, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem pacjentów.

Zakład od samego początku funkcjonowania jest bazą szkoleniowo-dydaktyczną dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego, a od 4 lat także dla studentów fizjoterapii, na poziomie magisterskim i licencjackim Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Zakład pracuje systemem dwuzmianowym, pacjenci są przyjmowani w godzinach od 7.30do 18.00. 
Miesięcznie przyjmowanych jest ponad 500 pacjentów, którym wykonuje się ok. 13 tys. zabiegów.

Polityka prywatności