Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakład Rehabilitacji, Ośrodek Pobytu Dziennego, (Zabiegi Lecznicze)

Kierownikiem d/s Fizjoterapii Oddziału i Zakładu Rehabilitacji mgr Andrzej Molas
Telefony:  
Rejestracja: 84 677 38 22
Sala ćwiczeń: 84 677 38 38
Fizjoterapia: 84 677 38 27
Lokalizacja: blok B

Zakład Rehabilitacji rozpoczął ambulatoryjne przyjmowanie pacjentów w maju 1996 r. Zakład liczący ponad 700m2 powierzchni użytkowej dysponuje pracowniami do:

 • kinazyterapii (leczenie ruchem), 
 • fizykoterapii, 
 • hydroterapii, 
 • inhalacji, 
 • masażu, 
 • zabiegów parafinowych. 

Pracownie te wyposażone są w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, co pozwala na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej.

Ćwiczenia prowadzone są na sali ćwiczeń ze stanowiskami do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL, urządzeniami do ćwiczeń oporowych z możliwością pomiaru momentów sił mięśniowych, nowoczesnymi cykloergometrami do prowadzenia specjalistycznych treningów interwałowych, bieżnią ruchomą z balanserem do nauki chodu w niedowładach kończyn i po amputacjach, różnego typu atlasy treningowe, elektryczne cykloergonometry do ćwiczeń dla pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Prowadzone są również ćwiczenia w formie zespołowej tj. zajęcia korekcyjne, ćwiczenia w bólach krzyża. 

Należy również wspomnieć o pracowni fizykoterapii, która wyposażona w nowoczesną aparaturę zapewnia doskonałą jakość wykonywanych zabiegów w zakresie: 

 • światłolecznictwa (promieniowanie podczerwone, świetlne i ultrafioletowe, laseroterapia), 
 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonofereza, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy inferencyjne, Trauberta, TENS), 
 • fonoterapii (ultradźwięki, fonofereza), 
 • pola magnetycznego małej częstotliwości (PMNCZ), 
 • pola magnetycznego wielkiej częstotliowści (diatermia krótkofalowa, mikrofala, terapuls). 

Kolejnym elementem świadczącym o nowoczesności placówki jest hydroterapia. Tutaj możemy się pochwalić:

 • nowoczesną wanną do masażu podwodnego, 
 • urządzeniami do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, 
 • wanną do kąpieli galwanicznych, perełkowych, 
 • urządzeniem do kąpieli zmiennostrumieniowych. 

Zakład dysponuje również nowoczesnymi inhalatorami na sprężone powietrze oraz ultradźwiękowymi dla pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych. Jedyna w Zamościu kuchnia parafinowa służy także naszym pacjentom. 
Z pomieszczeń zakładu korzysta również „Szkoła Rodzenia”. Z chwilą uruchomienia w 1998 r. Oddziału Rehabilitacji zakład stał się jego integralną częścią. 

Zakład od samego początku funkcjonowania jest bazą szkoleniowo-dydaktyczną dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu. 

Zakład pracuje systemem dwuzmianowym, pacjenci są przyjmowani w godzinach od 7.30do 18.00. 
Miesięcznie przyjmowanych jest ponad 500 pacjentów, którym wykonuje się ok. 13 tys. zabiegów.

Polityka prywatności