Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakład Rehabilitacji, Ośrodek Pobytu Dziennego, (Zabiegi Lecznicze)

Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Kierownik ds. fizjoterapii mgr Robert Partyka
Telefony:  
Rejestracja: 84 677 38 22
Kinezyterapia (sala ćwiczeń): 84 677 38 38
Fizykoterapia: 84 677 38 27
Lokalizacja: II piętro, blok B

Zakład Rehabilitacji rozpoczął działalność w maju 1996r. Placówka licząca ponad 700m2 powierzchni użytkowej świadczy usługi w systemie ambulatoryjnym, oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Dysponuje pracowniami:

 • kinezyterapia,
 • fizykoterapia,
 • hydroterapia,
 • gabinet masażu leczniczego,
 • gabinet fizjoterapii.

Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który pozwala na prowadzenie kompleksowego usprawniania z zakresu rehabilitacji medycznej.

Ćwiczenia prowadzone są w pracowni kinezyterapii, która wyposażona jest w stanowiska do ćwiczeń w odciążeniu, urządzenia do ćwiczeń czynnych i oporowych, cykloergometry oraz bieżnię ruchomą do prowadzenia treningów interwałowych i doskonalenia chodu. Pracownia posiada także dwa stanowiska do terapii manualnej.

W pracowni fizykoterapii wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • światłolecznictwa (solux),
 • laseroterapii (punktowa, skaner),
 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonofereza, prądy diadynamiczne, elektrostymulacja, prądy inferencyjne, prądy interferencyjne z VAC, prądy Trauberta, prądy TENS),
 • fonoterapii (ultradźwięki, fonoforeza),
 • pola magnetycznego małej częstotliwości (PMNCZ),
 • pola magnetycznego wielkiej częstotliwości (terapuls).

Hydroterapia dysponuje:

 • urządzeniami do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,
 • wanną do kąpieli perełkowej (caracalla),
 • wanną do kąpieli galwanicznych.

W gabinecie masażu wykonywany jest:

 • masaż leczniczy,
 • drenaż limfatyczny.

Od 2018 r. w gabinetach fizjoterapii wykonywane są wizyty fizjoterapeutyczne, na których fizjoterapeuci oceniają stan funkcjonalny pacjenta. Kwalifikują oraz ustalają program usprawniania lub akceptują wcześniej zlecone zabiegi przez lekarza kierującego.

Zakład pracuje systemem dwuzmianowym w godzinach od 7.00do 19.30.

Polityka prywatności