Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Misja


Niesiemy pomoc medyczną potrzebującemu bliźniemu.

Misję tę spełniamy poprzez: 

  • profilaktykę i promocję zdrowia
  • diagnostykę
  • leczenie
  • pielęgnowanie
  • rehabilitację

Polityka prywatności