Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

System jakości

 

System jakości
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II


Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością
Anna Mielcarek
tel. 84 677 3323
e-mail: a.mielcarek@szpital.zam.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Teterycz
tel. 84 677 3777
e-mail: diod@szpital.zam.pl

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zostały wdrożone następujące systemy zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług:

Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 jest wspólny i dotyczy – „Usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, sterylizacji.

Pomimo zaistniałej w 2020 roku trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie Szpital został przygotowany do wdrożenia wymagań zaktualizowanego standardu ISO 45001:2018 oraz ISO 22000:2018.

Certyfikaty potwierdzające zgodność Systemów Zarządzania ISO są ważne do czerwca 2023 roku. Szpital podlega systematycznym auditom nadzorującym.

System Zarządzania Jakością – Norma ISO 9001:2015, z uwzględnieniem rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.


 

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015


System Zarządzania Środowiskowego – Norma ISO 14001:2015.


 

System Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2015


System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Norma ISO 27001:2013.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 27001:2013


System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Norma ISO 45001:2018.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 45001:2018


System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: Norma ISO 22000:2018.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22000:2018


 

Polityka prywatności