Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

System jakości

 

System jakości
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
Urszula Taczała
tel. 84 677 3325
e-mail: taczala@szpital.zam.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
BHP i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Mirosław Teterycz
tel. 84 677 3777
e-mail: teterycz@szpital.zam.pl

Systemy Jakości


 


 

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015


 


 

System Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2015


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
OHSAS 18001:2007


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22000:2005


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 27001:2005


 

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności