Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

System jakości

 

System jakości
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II


Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością
Urszula Taczała
tel. 84 677 3325
e-mail: taczala@szpital.zam.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Teterycz
tel. 84 677 3777
e-mail: diod@szpital.zam.pl

Systemy Jakości


 


 

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015


 


 

System Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2015


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 45001:2018


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22000:2018


 

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 27001:2013


 

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności