Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

System jakości

 

System jakości
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu


Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością
Anna Mielcarek
tel. 84 677 3323
e-mail: a.mielcarek@szpital.zam.pl

Inspektor Ochrony Danych
Abel Charkiewicz
tel. 84 677 3778
e-mail: iodo@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, wdrożył następujące systemy zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług:

Poprzez kompleksowe podejście do jakości, uzupełnieniem standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego są Systemy Zarzadzania Jakością, z uwzględnieniem Zarządzania Środowiskowego i Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością w zakresie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 jest wspólny i dotyczy - ,,Usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, sterylizacji”.

Akredytacja Szpitala – Wymagania zawarte w „Programie akredytacji szpitali”.


System Zarządzania Jakością – Norma ISO 9001:2015, z uwzględnieniem rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.


 

System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015


System Zarządzania Środowiskowego – Norma ISO 14001:2015.


 

System Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2015


System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Norma ISO 27001:2013.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 27001:2013


System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Norma ISO 45001:2018.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
ISO 45001:2018


System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: Norma ISO 22000:2018.

 


 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22000:2018


„Szpital bez bólu”.

 

Polityka prywatności