Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dydaktyka

Wprowadzenie Regulaminu realizacji staży kierunkowych/praktyk studenckich i zawodowych

Zarządzenie 63/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji staży kierunkowych/praktyk studenckich i zawodowych.

Polityka prywatności