Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dydaktyka

Zasady odbywania stażu kierunkowego i praktyk studenckich

Zarządzenie 17/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zasady odbywania stażu kierunkowego i praktyk studenckich.

Polityka prywatności