Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dydaktyka

Informacja dotycząca realizacji szkoleń, specjalizacji, staży kierunkowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zarządzenie Nr 33/2024 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie: Informacji dotyczącej realizacji szkoleń, specjalizacji, staży kierunkowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wprowadzenie Regulaminu praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Polityka prywatności