Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia do 130000 zł

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
26.09.2022
19.09.2022
rozstrzygnięte
26.09.2022
01.09.2022
24.08.2022
rozstrzygnięte
01.09.2022
23.08.2022
Dostawa włókna laserowego

AT.R.334.36.2022

rozstrzygnięte
05.09.2022

Polityka prywatności