Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia do 130000 zł

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
24.05.2024
17.05.2024
trwa
10.05.2024
30.04.2024
rozstrzygnięte
26.04.2024
19.04.2024
rozstrzygnięte
29.04.2024
26.04.2024
19.04.2024
rozstrzygnięte
07.05.2024
23.04.2024
12.04.2024
rozstrzygnięte
06.05.2024
23.04.2024
10.04.2024
rozstrzygnięte
08.05.2024
25.03.2024
19.03.2024
rozstrzygnięte
26.03.2024
26.03.2024
15.03.2024
rozstrzygnięte
08.04.2024
28.03.2024
15.03.2024
rozstrzygnięte
08.04.2024

Polityka prywatności