Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia do 130000 zł

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
12.06.2023
26.05.2023
Dostawa substancji chemicznych

AT.T.334.27.3.2023

trwa
06.06.2023
25.05.2023
trwa
05.06.2023
22.05.2023
trwa
31.05.2023
22.05.2023
trwa
16.05.2023
09.05.2023
trwa
18.05.2023
28.04.2023
Dostawa rękawic RTG

AT.Z.2150.10.4.2023

rozstrzygnięte
23.05.2023
05.05.2023
26.04.2023
rozstrzygnięte
08.05.2023
05.05.2023
18.04.2023
rozstrzygnięte
11.05.2023
27.04.2023
14.04.2023
rozstrzygnięte
22.05.2023
25.04.2023
14.04.2023
rozstrzygnięte
26.04.2023
28.04.2023
14.04.2023
trwa
31.03.2023
21.03.2023
rozstrzygnięte
24.04.2023
22.03.2023
15.03.2023
rozstrzygnięte
31.03.2023

Polityka prywatności