Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział Epidemiologii

Kierownik: Beata Dębicka
specjalista chorób zakaźnych, specjalista epidemiologii
Pielęgniarki epidemiologiczne: Wioletta Łepik, Ewa Kasprzak-Czerwieniec, Alicja Ćwik
Telefony:  
kierownik: 84 677 39 07
pielęgniarki: 84 677 39 05,
84 677 39 06

 

Inne informacje:

Główne obszary działania to monitorowanie i kontrola zakażeń w szpitalu oraz opracowanie i wdrażanie Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. 

Program Kontroli Zakażeń stworzony w szpitalu opracowany jest z myślą stałej troski o zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i jakości podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. System monitorowania zakażeń szpitalnych oparty jest o metodę czynną, polega na aktywnym zbieraniu i analizowaniu informacji z bezpośrednich obserwacji na oddziałach, posiewów od pacjentów, drobnoustrojów alarmowych, monitorowaniu pacjentów z linią centralną, z respiratoroterapią, cewnikiem moczowym oraz w kierunku zakażeń miejsca operowanego. Wiąże się to z opracowaniem i monitorowaniem procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń. Monitorowane są również drobnoustroje w materiałach biologicznych od pacjentów, zwłaszcza tzw drobnoustroje alarmowe.

Szpitalna Polityka Antybiotykowa (SPA) obejmuje opracowanie i wdrożenie rekomendacji do diagnostyki i terapii zakażeń w szpitalu, oraz monitorowanie antybiotykoterapii. Jednym z ważniejszych elementów jest konsultowanie terapii antybiotykowej u pacjentów. Celem jest racjonalizacja antybiotykoterapii, która równocześnie jest elementem strategii zapobiegania lekooporności wśród drobnoustrojów. Monitorujemy stosowanie antybiotyków wg DDD (definiowanej dawki dobowej). Szczególną uwagę poświęcamy antybiotykom z grupy karbapenemów i glikopeptydów.

Szkolenia dla medyków z zakresu antybiotykoterapii, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń, opracowanie i wdrożenie rekomendacji do diagnostyki i terapii zakażeń, higiena rąk  – są również istotnym elementem naszej działalności.

Od 2014 roku współpracujemy z NPOA (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków). Uczestniczyliśmy również w Badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur (PPS) koordynowanym przez ECDC.

Corocznie opracowywany jest raport „Analiza antybiotykoterapii w szpitalu”, a na oddziały są przekazywane informacje zwrotne dotyczące antybiotykoterapii i drobnoustrojów hodowanych od pacjentów konkretnego oddziału oraz szpitala jako całości.

Opracowywany jest również raport dotyczący Kontroli zakażeń i drobnoustrojów alarmowych , na oddziały informacje o monitorowaniu infekcji przekazywane są co pół roku, lub częściej w zależności od potrzeb.

Zajmujemy się również postępowaniem poekspozycyjnym u pracowników po zakłuciu, zachlapaniu krwią lub innym potencjalnie infekcyjnym materiałem Personel Działu pracuje na codzień jako Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i współpracuje z Pracownią Mikrobiologii.

Polityka prywatności