Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Pacjenci i odwiedzający

Ochrona danych osobowych
 w kontekście korzystania z usług medycznych.

Temat ochrony danych osobowych w kontekście korzystania z usług medycznych obrósł licznymi mitami i wątpliwościami. Tymczasem, ochrona danych osobowych stanowi bardzo istotny człon praw pacjenta. Uważamy, że każdemu z nas, będącemu pacjentem należy się rzetelna wiedza na temat przysługujących mu praw związanych z ochroną danych osobowych.
   Kampania edukacyjna „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO” ma na celu podniesienie świadomości polskich pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych. Więcej na temat kampanii edukacyjnej "Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO" znajdziecie Państwo na stronie : rododlapacjenta.pl

 

Polityka prywatności