Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkursy i ogłoszenia

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
22.03.2022
11.03.2022
rozstrzygnięte
23.03.2022
18.03.2022
10.03.2022
unieważnione
23.03.2022
08.03.2022
rozstrzygnięte
24.03.2022
16.02.2022
04.02.2022
rozstrzygnięte
10.02.2022
01.02.2022
rozstrzygnięte
11.02.2022
09.02.2022
28.01.2022
rozstrzygnięte
10.02.2022
04.02.2022
25.01.2022
unieważnione
31.01.2022
20.01.2022
rozstrzygnięte
01.02.2022
24.01.2022
10.01.2022
rozstrzygnięte
25.01.2022
14.01.2022
04.01.2022
unieważnione

Polityka prywatności