Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkursy i ogłoszenia

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
07.10.2020
18.09.2020
rozstrzygnięte
20.10.2020
28.08.2020
19.08.2020
rozstrzygnięte
31.08.2020
04.09.2020
17.08.2020
unieważnione
23.07.2020
13.07.2020
unieważnione
23.07.2020
13.07.2020
rozstrzygnięte
23.07.2020
03.07.2020
23.06.2020
rozstrzygnięte
07.07.2020
16.06.2020
03.06.2020
unieważnione
16.01.2019
20.12.2019
rozstrzygnięte
17.01.2020
24.12.2019
13.12.2019
rozstrzygnięte
30.12.2019
19.12.2019
10.12.2019
rozstrzygnięte
23.12.2019

Polityka prywatności