Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala

Adam Fimiarz

Dyrektor ds. Lecznictwa

dr n. med. Krzysztof Polberg

Główny Księgowy

Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak

Naczelna Pielęgniarka

Beata Zams

Polityka prywatności