Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Szpitala

Adam Fimiarz

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Krzysztof Polberg

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Piotr Zając

Główny Księgowy

Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak

Naczelna Pielęgniarka

Beata Zams

Polityka prywatności