Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala

Małgorzata Popławska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Marta Węgrzyn- Bąk

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Andrzej Szewczuk

Naczelna Pielęgniarka

mgr Teresa Wawryca-Kordulska

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności