Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala

Małgorzata Popławska

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Marek Styczkiewicz

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Piotr Zając

Główny Księgowy

Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak

Naczelna Pielęgniarka

Teresa Wawryca-Kordulska

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności