Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Cenniki

Cenniki dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz dla jednostek zewnętrznych Szpitala

 1. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w oddziałach Szpitala - hospitalizacje
 2. Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej
 3. Cennik Zakładu Radiologii
 4. Cennik usług endoskopowych
 5. Cennik Laboratorium Analitycznego - nieubezpieczeni - obecnie niedostępne są następujące badania: PCR Sars-Cov-2, Badanie Kleszcza w kierunku BORRELIA.
 6. Cennik procedur wyk. w Pracowni EEG
 7. Cennik badań wykonywanych w Pracowni  EMG
 8. Cennik badań w zakresie układu krążenia
 9. Cennik procedur wykonywanych w Oddziale i Zakładzie Rehabilitacji
 10. Cennik badań wykonywanychw  Poradni Alergologicznej
 11. Cennik badań wykonywanych w Poradni Audiologicznej
 12. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Foniatrycznej
 13. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Medycyny Pracy
 14. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Psychologicznej
 15. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Stomatologicznej,  Poradni Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
 16. Cennik specjalistycznych porad ambulatoryjnych
 17. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. chirurgii naczyń
 18. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. chirurgii ogólnej i onkologicznej
 19. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. endokrynologii
 20. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. gastroenterologii
 21. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. ginekologii, położnictwa i patologii ciąży
 22. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. kardiologii
 23. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. kardiologii dziecięcej
 24. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. kardiochirurgii
 25. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. laryngologii
 26. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. nefrologii
 27. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. neonatologii
 28. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. neurochirurgii
 29. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. neurologii
 30. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. okulistyki
 31. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. onkologii
 32. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. rehabilitacji
 33. Cennik zewn. specjalist. kons. med. z zakr. urologii
 34. Cennik zewnętrzny za 1 osobodzień opieki (pobytu) w oddziale (stosowany, jeżeli faktyczny koszt pobytu przekracza o min. 20% wycenę NFZ).
 35. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej
 36. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Anestez. i Intens.Terapii
 37. Cennik zewnętrzny Stacji Dializ
 38. Cennik usług w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Patologii Ciąży
 39. Cennik zewnętrzny procedur wykonyw w Oddziale Kardiochirurgii
 40. Cennik badań i procedur diagnostycznych wykon. w Oddziale Neurologicznym  i Pododdziale Neurologicznym
 41. Cennik usług wykonywanych w Oddziale Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
 42. Cennik usług okulistycznych
 43. Cennik zewnętrzny badań i procedur wykonywanych w Oddziale Urologicznym
 44. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych ~ wyłącznie na podstawie zawartych umów ~ osobom narażonym na zakażenie wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV)
 45. Cennik zewnętrzny Centralnej Sterylizatorni
 46. Wysokość minimalnego wynagrodzenia pobieranego za wykonywanie usług na rzecz jednostek zewnętrznych, na podstawie umów
 47. Cennik za wydanie zaświadczenia
 48. Informacja o cenach dot. zwolnienia z VAT usług medycznych
 49. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Neonatologii
 50. Cennik zewnętrzny - dekontaminacja pomieszczeń
 51. Cennik dotyczący odpłatności za wyżywienie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności hospitalizowanego w szpitalu
 52. Cena za jedną godzinę pobytu pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 53. Cennik badań wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 54. Cennik badań immunohematologicznych w Dziale Krwiolecznictwa

Polityka prywatności