Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Cenniki

Cenniki dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz dla jednostek zewnętrznych Szpitala

 1. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w oddziałach Szpitala - hospitalizacje
 2. Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej
 3. Cennik Zakładu Radiologii
 4. Cennik zewnętrzny procedur endoskopowych
 5. Cennik Laboratorium Analitycznego - nieubezpieczeni - obecnie niedostępne są następujące badania: PCR Sars-Cov-2, Badanie Kleszcza w kierunku BORRELIA.
 6. Cennik procedur wykonywanych w Pracowni EEG
 7. Cennik procedur wykonywanych w Pracowni EMG
 8. Cennik badań diagnostycznych przeprowadzonych w zakresie układu krążenia
 9. Cennik procedur wykonywanych w Zakładzie i Oddziale Rehabilitacji
 10. Cennik badań wykonywanych w Poradni Audiologicznej
 11. Cennik badań wykonywanych w Poradni Foniatrycznej
 12. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Medycyny Pracy
 13. Cennik badań wykonywanych w Poradni Psychologicznej
 14. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Stomatologicznej,  Poradni Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
 15. Cennik specjalistycznych porad ambulatoryjnych/konsultacji specjalistycznych
 16. Cennik zewnętrzny specjalistycznych konsultacji medycznych w Oddziałach Szpitala
 17. Cennik zewnętrzny za 1 osobodzień opieki (pobytu) w oddziale (stosowany, jeżeli faktyczny koszt pobytu przekracza o min. 20% wycenę NFZ).
 18. Cennik zewnętrzny świadczeń wykonywanych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej
 19. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 20. Cennik zewnętrzny Stacji Dializ
 21. Cennik usług w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Patologii Ciąży
 22. Cennik zewnętrzny procedur wykonywanych w Oddziale Kardiochirurgii
 23. Cennik badań i procedur diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Neurologicznym i Pododdziale Udarowym
 24. Cennik usług wykonywanych w Oddziale Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
 25. Cennik usług okulistycznych
 26. Cennik zewnętrzny badań i procedur wykonywanych w Oddziale Urologicznym
 27. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych wyłącznie na podstawie zawartych umów osobom narażonym na zakażenie wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV)
 28. Cennik sterylizacji sprzętu na usługi zewnętrzne w Centralnej Sterylizatorni
 29. Cennik pn. Wysokość minimalnego wynagrodzenia pobieranego za wykonywanie usług na rzecz jednostek zewnętrznych na podstawie umów
 30. Cennik za wydanie zaświadczenia
 31. Informacja o cenach dot. zwolnienia z VAT usług medycznych
 32. Cennik zewnętrzny pn. dekontaminacja pomieszczeń
 33. Cennik za wyżywienie osób towarzyszących pacjentom podczas pobytu w szpitalu
 34. Cennik zewnętrzny - Cena za jedna godzinę pobytu pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 35. Cennik zewnętrzny badań wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 36. Cennik badań immunohematologicznych w Dziale Krwiolecznictwa

Polityka prywatności