Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Cenniki

Cenniki dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz dla jednostek zewnętrznych Szpitala

 1. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w oddziałach Szpitala - hospitalizacje
 2. Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej
 3. Cennik Zakładu Radiologii
 4. Cennik usług endoskopowych
 5. Cennik Laboratorium Analitycznego - nieubezpieczeni - obecnie niedostępne są następujące badania: PCR Sars-Cov-2, Badanie Kleszcza w kierunku BORRELIA.
 6. Cennik procedur wyk. w Pracowni EEG
 7. Cennik badań wykonywanych w Pracowni  EMG
 8. Cennik badań w zakresie układu krążenia
 9. Cennik procedur wykonywanych w Oddziale i Zakładzie Rehabilitacji
 10. Cennik badań wykonywanychw  Poradni Alergologicznej
 11. Cennik badań wykonywanych w Poradni Audiologicznej
 12. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Foniatrycznej
 13. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Medycyny Pracy
 14. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Psychologicznej
 15. Cennik badań wykonywanych w  Poradni Stomatologicznej,  Poradni Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
 16. Cennik specjalistycznych porad ambulatoryjnych/konsultacji specjalistycznych
 17. Cennik zewnętrzny specjalistycznych konsultacji medycznych w Oddziałach Szpitala
 18. Cennik zewnętrzny za 1 osobodzień opieki (pobytu) w oddziale (stosowany, jeżeli faktyczny koszt pobytu przekracza o min. 20% wycenę NFZ).
 19. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej
 20. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Anestez. i Intens.Terapii
 21. Cennik zewnętrzny Stacji Dializ
 22. Cennik usług w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Patologii Ciąży
 23. Cennik zewnętrzny procedur wykonyw w Oddziale Kardiochirurgii
 24. Cennik badań i procedur diagnostycznych wykon. w Oddziale Neurologicznym  i Pododdziale Neurologicznym
 25. Cennik usług wykonywanych w Oddziale Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
 26. Cennik usług okulistycznych
 27. Cennik zewnętrzny badań i procedur wykonywanych w Oddziale Urologicznym
 28. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych ~ wyłącznie na podstawie zawartych umów ~ osobom narażonym na zakażenie wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV)
 29. Cennik zewnętrzny Centralnej Sterylizatorni
 30. Wysokość minimalnego wynagrodzenia pobieranego za wykonywanie usług na rzecz jednostek zewnętrznych, na podstawie umów
 31. Cennik za wydanie zaświadczenia
 32. Informacja o cenach dot. zwolnienia z VAT usług medycznych
 33. Cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Neonatologii
 34. Cennik zewnętrzny - dekontaminacja pomieszczeń
 35. Cennik dotyczący odpłatności za wyżywienie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności hospitalizowanego w szpitalu
 36. Cena za jedną godzinę pobytu pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 37. Cennik badań wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 38. Cennik badań immunohematologicznych w Dziale Krwiolecznictwa

Polityka prywatności