Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekty i dotacje

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego

W ramach realizacji zadania zakupiono 12 sztuk laktatorów elektrycznych, lodówkę do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury oraz przenośną lodówkę. Celem zadania jest stymulacja i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto jego dostępność w Szpitalu zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego. Powyższy sprzęt został przekazany do użytkowania w Oddziale Neonatologii.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z  systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.   Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.   Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.   Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

W ramach realizacji zadania zakupiono 10 sztuk cystoskopów giętkich, które stosowane będą przy realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki schorzeń pęcherza moczowego, zwłaszcza raka pęcherza moczowego. Ponadto służyć będą systematycznej kontroli po leczeniu tego nowotworu zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Cystoskopy giętkie użytkowane są w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej Szpitala.

Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” –„Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie CO

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest jednostką medyczną, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i w związku z wzrastającą zachorowalnością  wywołaną wirusem SARS-CoV-2 stara się rozwijać diagnostykę laboratoryjną.

Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.

Opis zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko,a jego szacunkowa  wartość w skali kraju wynosi ok.40 mln zł.Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na   celu  zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Polityka prywatności