Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.


 

Wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.


 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zrealizował projekt w zakresie zakupu urządzeń robotycznych do rehabilitacji pacjentów.

Celem głównym projektu jest wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Medycznego

Wartość dofinansowania 468 900 zł

Całkowita wartość zadania 494 900 zł

 

Zakres zadania - zakup urządzeń robotycznych tj.:

 

  1. Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych (2 szt.) o łącznej wartości 332 900 zł.

  2. Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała o wartości 162 000 zł.

 

 

Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji pacjentów umożliwi rozwój innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powrót do listy

Polityka prywatności