Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poprawa opieki nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu realizuje projekt pn. Poprawa opieki nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży”

Okres realizacji: 01.10.2023 - 29.02.2024.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu “Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 100 000 PLN.

Całkowita wartość projektu: 119 686,68 zł

Celem głównym projektu jest umożliwienie korzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami (kobiety w ciąży z dużą nadwagą) nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

Realizacja projektu umożliwi likwidacje barier w zakresie niedostosowania wyposażenia Szpitala do opieki medycznej nad pacjentem niepełnosprawnym lub pacjentem bariatrycznym tj. kobietą w ciąży z dużą nadwagą. Taki pacjent wymaga szczególnej opieki oraz specjalistycznego sprzętu.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

Zakup wózka do transportu pacjenta (o maksymalnym obciążeniu do 320 kg) i łóżka porodowego o maksymalnym obciążeniu do 260 kg. Planowane do zakupu łóżko będzie wyposażone w funkcję przechyłu bocznego, wytrzymałe barierki boczne, niska pozycja łóżka oraz ergonomiczne elementy sterujące ułatwiają pacjentom bezpieczne wchodzenie na łóżko i wstawanie z niego. Wózek bariatryczny przeznaczony do przewozu osób otyłych zarówno pod względem rozmiarów jak i dopuszczalnego obciążenia, co zapewni komfortowy i bezpieczny transport pacjenta.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia celu Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dzięki temu dofinansowaniu Szpital w większym stopniu spełni potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami.

Powrót do listy

Polityka prywatności