Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekty i dotacje

Projekt pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ” wyniósł ponad 4 mln zł i został dofinansowany z Budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 3,9 mln zł.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku bloku H, który od 2013 r. pełnił funkcję Oddziału Rehabilitacji do wymagań określonych dla Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. Nowy blok to parterowy budynek, częściowo podpiwniczony, posiadający powierzchnię użytkową wynoszącą ponad 680 m2.

Poprawa opieki nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu realizuje projekt pn. „Poprawa opieki nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży” Okres realizacji: 01.10.2023 - 29.02.2024. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu “Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 100 000 PLN. Całkowita wartość projektu: 119 686,68 zł

Program wieloletni na lata 2023-2032 pn. „Narodowy Program Transplantacyjny”

„W ramach realizacji zadania zakupiono dwa monitory do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych, ultrasonograf przenośny, ultrasonograf transportowy oraz system ogrzewania pacjenta. Sprzęt i aparatura ma służyć wsparciu procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.  

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego

W ramach realizacji zadania zakupiono 12 sztuk laktatorów elektrycznych, lodówkę do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury oraz przenośną lodówkę. Celem zadania jest stymulacja i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto jego dostępność w Szpitalu zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego. Powyższy sprzęt został przekazany do użytkowania w Oddziale Neonatologii.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z  systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.   Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.   Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.   Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

W ramach realizacji zadania zakupiono 10 sztuk cystoskopów giętkich, które stosowane będą przy realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki schorzeń pęcherza moczowego, zwłaszcza raka pęcherza moczowego. Ponadto służyć będą systematycznej kontroli po leczeniu tego nowotworu zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Cystoskopy giętkie użytkowane są w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej Szpitala.

Polityka prywatności