Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekt pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ” wyniósł ponad 4 mln zł i został dofinansowany z Budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 3,9 mln zł.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego budynku bloku H, który od 2013 r. pełnił funkcję Oddziału Rehabilitacji do wymagań określonych dla Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. Nowy blok to parterowy budynek, częściowo podpiwniczony, posiadający powierzchnię użytkową wynoszącą ponad 680 m2.

Projekt pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ” wyniósł ponad 4 mln zł i został dofinansowany z Budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 3,9 mln zł.

Prace obejmowały wykonanie 21 stanowisk do hemodializ: 15 stanowisk do hemodializ pozaustrojowych (trzy sale po 5 stanowisk), 4 stanowiska do hemodializ ostrych, 1 stanowisko do hemodializ otrzewnowych zakaźnych, powstała również izolatka z jednym łóżkiem. Ponadto wykonano pomieszczenie do Stacji Uzdatniania wody,

W planach inwestycyjnych dotyczących Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na rok 2024 jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze bloku C mająca na celu utworzenie Oddziału Pediatrii, dostosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów, modernizacja instalacji SSP w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego pacjentów i pracowników Szpitala, modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby placówki.

Powrót do listy

Polityka prywatności