Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkursy i ogłoszenia

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
09.04.2019
28.03.2019
rozstrzygnięte
10.04.2019
26.03.2019
14.03.2019
unieważnione
15.02.2019
04.02.2019
rozstrzygnięte
18.02.2019
06.02.2019
29.01.2019
rozstrzygnięte
08.02.2019
28.12.2018
18.12.2018
rozstrzygnięte
31.12.2018
19.12.2018
07.12.2018
rozstrzygnięte
20.12.2018

Polityka prywatności