Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zamówienia do 130000 zł

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
27.08.2021
23.08.2021
rozstrzygnięte
03.09.2021
20.08.2021
12.08.2021
rozstrzygnięte
23.08.2021
17.08.2021
04.08.2021
Dostawa sprzętu endoskopowego

AT.Z.2150.49.1.2021

rozstrzygnięte
31.08.2021
20.07.2021
16.07.2021
rozstrzygnięte
21.07.2021
19.07.2021
09.07.2021
rozstrzygnięte
26.07.2021
14.07.2021
05.07.2021
rozstrzygnięte
05.08.2021
08.07.2021
05.07.2021
rozstrzygnięte
14.07.2021
15.07.2021
23.06.2021
rozstrzygnięte
02.08.2021
29.06.2021
17.06.2021
rozstrzygnięte
09.07.2021
25.05.2021
19.05.2021
rozstrzygnięte
01.06.2021
26.05.2021
19.05.2021
rozstrzygnięte
04.06.2021
24.05.2021
17.05.2021
rozstrzygnięte
25.05.2021
19.05.2021
14.05.2021
rozstrzygnięte
24.05.2021
21.05.2021
13.05.2021
rozstrzygnięte
26.05.2021
26.05.2021
12.05.2021
rozstrzygnięte
28.05.2021
21.05.2021
12.05.2021
rozstrzygnięte
07.06.2021

Polityka prywatności