Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO 9001:2015

Audit pierwszej certyfikacji odbył się w 2006 roku. W 2023 r. siódmy audit ponownej certyfikacji potwierdził utrzymanie w Szpitalu wymagań Normy ISO 9001:2015.

Polityka prywatności