Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO 9001:2015

Audit pierwszej certyfikacji odbył się w 2006 roku. W 2020 roku odbył się po raz szósty audit ponownej certyfikacji.

Polityka prywatności