Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

System jakości

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zostały wdrożone następujące systemy zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług:

Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 jest wspólny i dotyczy – „Usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, sterylizacji.

Pomimo zaistniałej w 2020 roku trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie Szpital został przygotowany do wdrożenia wymagań zaktualizowanego standardu ISO 45001:2018 oraz ISO 22000:2018.

Certyfikaty potwierdzające zgodność Systemów Zarządzania ISO są ważne do czerwca 2023 roku. Szpital podlega systematycznym auditom nadzorującym.

Polityka prywatności