Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

AKREDYTACJA

W 2023 roku w Szpitalu odbyła się ósma wizyta akredytacyjna, przeprowadzona przez profesjonalny ośrodek akredytacyjny - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowa w Krakowie, w trakcie której po raz kolejny potwierdzono spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego i został utrzymany status Szpitala Akredytowanego na kolejne trzy lata – do lipca 2026 roku.

Posiadanie przez Szpital Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia jest potwierdzeniem wysokich standardów opieki zdrowotnej.

Polityka prywatności