Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisku inspektor ds. inwestycji budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydatów

na stanowiska : inspektora ds. inwestycji budowlanych

inspektora ds. inwestycji sanitarnych

inspektora ds. inwestycji elektrycznych

Zakres obowiązków:

 1. Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robot w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowy, podpisanymi umowami.
 2. Opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia na realizację robot inwestycyjnych oraz remontowych.
 3. Prawidłowe i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań zgodni  z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 4. Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej.
 5. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala.
 6. Dokonywanie analizy ofert.
 7. Sporządzanie  kosztorysów i wycen inwestorskich.
 8. Obsługa spraw bieżących.
 9. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi Szpitala.
 10. Obsługa programu do kosztorysowania (Zuzia).
 11. Obsługa programu graficznego CAD.
 12. Rozliczenie robot pod względem finansowym i rzeczowym.
 13. Udział w naradach.
 14. Obsługa Plotera.
 15. Prowadzenie bieżącej eksploatacji obiektów.
 16. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz zachowanie tajemnicy służbowej.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w trakcie ich uzyskiwania.
 3. Znajomość oprogramowania CAD oraz Zuzia.
 4. Znajomość obsługi komputera i innych podstawowych urządzeń biurowych.
 5. Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktów prawnych.
 6. Znajomość technologii wykonania robot budowlanych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

z dopiskiem „inspektor ds. inwestycji budowlanych”

„inspektor ds. inwestycji sanitarnych”

„inspektor ds. inwestycji elektrycznych”

 

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 33 20; 84 677 32 85; 84 677 32 55

 

Polityka prywatności