Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy dla lekarzy bez specjalizacji

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

LEKARZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI
LUB
CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ SPECJALIZACJĘ Z:

 • geriatrii
 • chorób wewnętrznych
 • nefrologii
 • kardiologii
 • medycyny ratunkowej
 • neonatologii
 • neurologii
 • otorynolaryngologii
 • radiologii i diagnostyki obrazowej
 • rehabilitacji medycznej
 • okulistyki
 • onkologii klinicznej
 • kardiochirurgii
 • endokrynologii

Oferujemy:
przyjazną atmosferę pracy, atrakcyjny system wynagradzania, elastyczny, dopasowany do potrzeb i możliwości lekarza czas pracy


JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ DO ODWIEDZENIA NASZEGO SZPITALA ORAZ MOŻLIWOŚCI PRACY I ROZWOJU.
CHĘTNIE DOSTOSUJEMY SIĘ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ!
 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 33 00; 84 677 32 55; 84 677 32 95

Polityka prywatności