Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konferencje

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Postępy kardiologii interwencyjnej – stenoza aortalna”

21 kwietnia 2017r. o godz. 18.00 „Browar – Zamość, ul. Sienkiewicza 22.

Powikłania stymulacji

Konferencja szkoleniowa dla elektrokardiologów, echokardiografistów i kardiochirurgów. Zamość 29 czerwca do 1 lipca 2017r.

Polityka prywatności