Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Powikłania stymulacji II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla elektrokardiologów, echokardiografistów i kardiochirurgów

Zamojski model usuwania elektrod.

Szczegóły dotyczące konferencji zobacz tutaj.

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (Zamość)

Dr Łukasz Tułecki (Zamość)

Powrót do listy

Polityka prywatności