Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka epidemiologiczna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydata

na stanowisko pielęgniarka epidemiologiczna

Zakres obowiązków:

 1. Współudział w opracowaniu procedur, standardów postępowania dotyczących profilaktyki, kontroli i zwalczania zakażeń.
 2. Prowadzenie nadzoru nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych.
 3. Planowanie opieki i czynny nadzór nad pacjentem w zakresie występowania zakażeń.
 4. Prowadzenie rejestru pacjentów z zakażeniami.
 5. Opracowanie raportów o występowaniu zakażeń szpitalnych.
 6. Określenie i analizowanie ryzyka zakażeń personelu.
 7. Współuczestniczenie w nadzorze nad ochroną zdrowia personelu (szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej).
 8. Edukacja personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 9. Nadzór i monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych Szpitala.
 10. Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej.

Wymagania:

 1. Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
 3. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Nienaganna postawa etyczna.
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki.
 6. Zaświadczenie o niekaralności.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Komunikatywność w kontaktach z pacjentami
 9. Odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 10. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

z dopiskiem „pielęgniarka epidemiologiczna”

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 32 40;  84 677 32 55

Polityka prywatności