Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oferta pracy na stanowisku inspektor ds. budowlanych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu poszukuje kandydatów

na stanowiska : inspektora ds. budowlanych

Zakres obowiązków:

 1. Współdziałanie w sferze utrzymania techniczno – budowlanej sprawności obiektów Szpitala.
 2. Zakładanie książki obiektu budowlanego w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.
 3. Systematyczne prowadzenie książek obiektów budowlanych przeznaczonych do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego tj.:

- wpisywanie i załączanie opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót dotyczących budowlanych wykonywanych w obiekcie,

-    wpisywanie i załączanie protokołów z kontroli obiektu budowlanego, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz innych opracowań dotyczących obiektu zgodnie                           z Ustawą Prawo Budowlane.

 1. Sporządzanie protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów.
 2. Sporządzanie corocznych harmonogramów przeglądów okresowych obiektów budowlanych.
 3. Sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi Szpitala corocznych sprawozdań z realizacji Harmonogramu przeglądów okresowych.
 4. Organizowanie i udział w przeglądach sprawności technicznej obiektów oraz sporządzanie protokołów o ich stanie technicznym, mających na celu ustalenie zakresów rzeczowych i terminów oraz kosztów etapowej realizacji robót remontowo – konserwacyjnych.
 5. Kompletowanie i ewidencjonowanie dokumentacji budowlanej.
 6. Kompletowanie dokumentów i dokumentacji powykonawczej.
 7. Przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji geodezyjnej Szpitala.
 8. Dygitalizacja dokumentacji archiwalnej.
 9. Aktualizacja rysunków technicznych Szpitala.
 10. Analizowanie i ocena ofert.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalności budowlanej lub sanitarnej,
 2. Znajomość oprogramowania CAD mile widziana,
 3. Znajomość obsługi komputera i innych podstawowych urządzeń biurowych.
 4. Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych aktów prawnych.
 5. Znajomość technologii wykonania robot budowlanych

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • normowany czas pracy

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:


e-mail: szpital@szpital.zam.pl lub kadry@szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

z dopiskiem „inspektor ds. budowlanych”

 

 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 677 33 20; 84 677 32 85; 84 677 32 55

Polityka prywatności