Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

W 2008 roku Szpital uzyskał Certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku i od tego czasu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu nieprzerwanie utrzymuje status „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

W okresie od 31.05.2019 roku do 01.06.2019 roku w wyniku przeprowadzonej reoceny,  Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią odznaczył Szpital tytułem „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Szpital pod kątem realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią ogólnie został oceniony na 100%.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został uznany za  SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU na lata 2019 – 2024.

Inicjatywa szpitala przyjaznego dziecku została utworzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Jednostka ochrony zdrowia, która posiada ten tytuł jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki, umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem, przestrzegają przyjętych zasad udanego karmienia piersią, czyli tzw. 10 kroków.

Polityka prywatności