Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

W roku 2008 uzyskaliśmy Certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku i od tego czasu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu nieprzerwanie utrzymuje status „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Inicjatywa ta została utworzona przez Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W okresie od 31.05 do 01.06.2019 r. Zespół Oceniający Szpitale z Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią przeprowadził reocenę, rekomendując Szpital jako ten, który spełnia kryteria „Szpitala Przyjaznego Dziecku” do Komisji ds. Ocen, Reocen i Monitoringu. Szpital pod kątem realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią ogólnie został oceniony na 100%. Jednostka ochrony zdrowia, która posiada ten tytuł jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został uznany za  SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU  na lata 2019 – 2024.

Polityka prywatności