Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - ISO 45001:2018

Od dnia 29 lipca 2008 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2020 roku odbył się audit crtyfikacji potwierdzający zgodność wymagań zawartych w nowej normie BHP ISO 45001:2018, stanowiący kontynuację czwartej recertyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PN-N 18001:2004 i drugiej recertyfikacji potwierdzającej wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007.

Polityka prywatności