Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZENSTWEM ŻYWNOŚCI ISO 22000:2018

W 2023 r. Szpital w drodze czwartego auditu ponownej certyfikacji uzyskał potwierdzenie stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2018. Od 2014 roku zakres działalności objęty Certyfikatem potwierdzającym zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności z Normą ISO 22000:2018 został ustalony w zakresie: „Usług gastronomicznych, żywienia szpitalnego, żywienia zbiorowego”.

Polityka prywatności