Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001:2013

Od 2010 roku Szpital wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W 2023 roku odbył się po raz piąty audit ponownej certyfikacji Normy ISO 27001:2013.

Polityka prywatności