Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - ISO 14001:2015

Od 2007 roku Szpital wprowadził i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. W 2023 roku siódmy audit ponownej certyfikacji potwierdził utrzymanie w Szpitalu wymagań Normy ISO14001:2015.

Polityka prywatności