Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - ISO 14001:2015

Od dnia 02 listopada 2007 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. W 2020 roku odbył się po raz szósty audit ponownej certyfikacji.

Polityka prywatności