Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SZPITAL BEZ BÓLU

01 czerwca 2015 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dołączył do jednostek ochrony zdrowia posiadających status „Szpitala bez bólu”. W 2021 roku Szpital przystąpił po raz trzeci do procedury certyfikacji „Szpital bez bólu” w zakresie bólu pooperacyjnego i po raz drugi w zakresie bólu przewlekłego. Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zaświadczyli, że Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu spełnia kryteria wymagane przez Polskie Centrum Badania Bólu.

Certyfikat „Szpital bez bólu” został przyznany Szpitalowi na okres 3 lat. Certyfikat jest ważny do 07 czerwca 2024 roku.

Polityka prywatności