Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SZPITAL BEZ BÓLU

01 czerwca 2015 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dołączył do jednostek ochrony zdrowia posiadających status „Szpitala bez bólu”. W 2021 roku Szpital przystąpił po raz trzeci do procedury certyfikacji „Szpital bez bólu” w zakresie bólu pooperacyjnego i po raz drugi w zakresie bólu przewlekłego. Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zaświadczyli, że Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu spełnia kryteria wymagane przez Polskie Centrum Badania Bólu.

Tak jak w przypadku pozostałych wdrożonych i doskonalonych wymagań zewnętrznych systemów oceny jakości Certyfikat został przyznany na okres 3 lat, po upłynięciu których, chcąc utrzymać ciągłość statusu „Szpitala bez bólu" należy poddać się ponownej kontroli. Organizatorzy programu zapowiadają również dodatkowe, wyrywkowe kontrole. Certyfikat jest ważny do 07 czerwca 2024 roku.

Polityka prywatności