Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakład Rehabilitacji

Kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej jest dr n. med. Krzysztof Mataczyński. Kierownikiem d/s Fizjoterapii Oddziału i Zakładu Rehabilitacji jest mgr Andrzej Molas.

Powrót do listy

Polityka prywatności