Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Urologiczny

W skład personelu lekarskiego wchodzi 7 lekarzy specjalistów. Na Oddziale zatrudnionych jest 17 pielęgniarek, w tym 1 magister pielęgniarstwa. Obsługę Oddziału stanowi sekretarka medyczna, referent gospodarczy, 3 sanitariuszy i 3 salowe.
 

Powrót do listy

Polityka prywatności