Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Pediatryczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 39


Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 39):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Małgorzata Gałecka-Szumiata 1300-1400        
lek. med. Irena Soroka-Pukaluk   1300-1400      
lek. med. Agnieszka Majcher     1200-1300 1200-1300 1200-1300


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności