Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Hepatologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój nr 124


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 124):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Krzysztof Olszewski        

1200-1500


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

 

Polityka prywatności