Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiochirurgiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój 162a

Harmonogram pracy lekarzy (pokój 162a):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek.med. Konrad Tomków 1200-1500        
lek. med. Andrzej Janda   900-1200      
lek. med. Kacper Wójcik   1200-1500      

lek. med. Łukasz Tułecki

        1200-1500
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pielęgniarka specjalistka Elżbieta Hałas 1400-1600 830-1235     1100-1500


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności