Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiochirurgiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój 102

2. Harmonogram pracy lekarzy:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Andrzej Janda   900-1200      
lek. med. Łukasz Tułecki         1200-1500
lek. med. Kacper Wójcik   1200-1500      

lek.med. Konrad Tomków

 

1200-15 00        


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja główna, budynek D, tel. (84) 677 32 18 lub (84) 677 32 19
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności