Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Kardiochirurgiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „parter”  gabinet 4

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 24):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n. med. Konrad Tomków 1200-1500        
lek. med. Andrzej Janda   900-1200      
lek. med. Kacper Wójcik   1200-1500      

lek. med. Łukasz Tułecki

        1200-1500

 

 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

spec. piel. Elżbieta Hałas

godziny pracy poradni


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności