Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Neurochirurgii

1. Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 337


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 337):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med.Bohdan Gamracki 1400-1800        
lek. med. Tomasz Szymański     1000-1405    
lek. med. Andrzej Ciupak       1000-1400  
lek. med. Małgorzata Pondo   1000-1400      


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności