Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Neurochirurgiczna

Lokalizacja:  Budynek „B”  piętro „II”  pokój nr 337


Harmonogram pracy lekarzy (pokój 337):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Bohdan Gamracki 1400-1800        
lek. med. Tomasz Szymański     1000-1405    
lek. med. Andrzej Ciupak       930-1330  
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Specjalista pielęgniarstwa Alina Iwaniec     1200-1400 1100-1300  


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności