Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Urologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „0”  pokój nr 49


2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 49):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Dariusz Dziuba   900-1200      
lek. med. Mirosław Kawałko   1200-1505 900-1200    
dr n. med. Tomasz Modrzewski      

900-1200

 
lek. med. Tomasz Ziółkowski         900-1505
lek.med. Kamil Grabik       1200-1500  
lek. med. Karol Unifantowicz       1200-1500  
lek. med. Przemysław Biela     1500-1800    


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności