Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Leczenia Jaskry

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 22

Harmonogram pracy lekarzy:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
dr n med. Dorota Borowicz 930-1505        
lek. med. Ewa Kościuszko   1000-1700 730-1505   730-1200
lek. med. Ewa Teresińska       730-1505  
 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

piel. Katarzyna Kwiatkowska

godziny pracy poradni


Wymagane skierowanie: TAK
Wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności