Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Leczenia Jaskry

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet nr 22

Harmonogram pracy lekarzy:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Ewa Kościuszko 730-1505 1000-1700 730-1505   730-1200
lek. med. Ewa Teresińska       730-1505  
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
st. piel. dypl. Danuta Kiełbowicz 730-1130 1400-1800 730-1130 730-1230 730-1230


Wymagane skierowanie: TAK
Wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja główna,  parter, budynek D
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności