Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Psychologiczna

Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  gabinet 21

Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 21):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Areta Jurczyk     800-1500    
mgr Małgorzata Kliza-Kudła 800-1500        
mgr Katarzyna Stecka   800-1100      
mgr Anna  Dąbrowska   1100-1500      
mgr Renata Czuwara       800-1500  
mgr Magdalena Jurkiewicz         800-1500


Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności