Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Psychologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „I”  pokój 121

2. Harmonogram pracy lekarzy (pokój 158 ):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna  Dąbrowska
psycholog kliniczny, psychoonkolog, psycholog transportu
  800-1400      
Renata Czuwara
psycholog, pedagog
      800-1500  
Areta Jurczyk
psycholog,psychoterapeuta poznawczo- behawioralny
800-1200        
Magdalena Jurkiewicz
specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
        800-1500
Małgorzata Kliza Kudła
specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta
1200-1505        
Przemysław Kwiatuszewski
psycholog, pedagog, psychoterapeuta
 

1000-1500

(pokój 343, drugie piętro)

   

 

 

Katarzyna Stecka 
specjalista psycholog kliniczny,neuropsycholog
    800-1500    


3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Rejestracja Główna
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

Polityka prywatności